Milý/á účastník/čka výskumu,                 

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý zisťuje pozitívne a negatívne skúsenosti s pomáhaním. Vypĺňanie Vám bude trvať asi 15 minút. Výskum nepredstavuje pre Vás žiadne riziko alebo nepohodu. Ak nám zanecháte svoj email, zaradíme Vás do žrebovania o univerzálne darčekové poukážky v hodnote 150€, 90€ a 60€.  Zodpovedaním na nasledovné otázky a vyplnením súboru dotazníkov poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov výlučne na výskumné účely. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že výskum sa bude realizovať anonymne. Z výskumu pre Vás nebudú plynúť žiadne dôsledky a môžete z neho kedykoľvek odstúpiť. Výskum je súčasťou riešenia výskumného grantu VEGA 1/0075/19. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto výskumu nás kontaktujte na julia.halamova@fses.uniba.sk   

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!          

                 
prof. Mgr. Júlia Halamová, PhD.
Mgr. Martina Baránková, PhD.
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. 
Mgr. Katarína Křížová, PhD.
Mgr. Karol Kováč, PhD.

Ústav aplikovanej psychológie

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.